Naše služby

Psychiatrická ambulance v Říčanech poskytuje odbornou péči v celém rozsahu oboru psychiatrie a klinické psychologie, kromě léčby závislostí na psychoaktivních látkách a alkoholu. Prozatím také nemůžeme přijímat dětské pacienty do psychiatrické péče. Naše pacienty léčíme vhodně zvolenými léky a psychoterapií. Psychiatrické i psychologické služby jsou hrazeny výše uvedenými zdravotními pojišťovnami.

Náš tým

Ordinační hodiny