Naše služby

Psychiatrická ambulance v Říčanech poskytuje odbornou péči v celém rozsahu oboru psychiatrie, kromě léčby závislostí na psychoaktivních látkách a alkoholu. Prozatím také nemůžeme přijímat dětské pacienty. Naše pacienty léčíme vhodně zvolenými léky a psychoterapií. Psychiatrické služby jsou hrazeny výše uvedenými zdravotními pojišťovnami. Klinicko-psychologické služby poskytujeme za přímou úhradu.

Náš tým

Ordinační hodiny